Laatste Nieuws

Waarom een inboedelverzekering afsluiten bij Inboedelverzekering.nl?

De inboedelverzekering is misschien wel één van de belangrijkste verzekeringen die mensen in hun leven moeten afsluiten. We staan er in de praktijk vaak niet bij stil, maar in de loop van ons leven verzamelen we als mensen een ongelofelijke hoeveelheid aan inboedel. Het spreekt voor zich dat deze inboedel steevast een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Het niet afsluiten van een verzekering die deze waarde dekt kan er in de praktijk al snel voor zorgen dat je geconfronteerd wordt met een aanzienlijk verlies bij bijvoorbeeld een brand of waterschade. Dat kan anders. Een inboedelverzekering afsluiten bij Inboedelverzekering.nl zorgt er namelijk voor dat je voor wat de inboedel van je woning betreft altijd kan rekenen op de best mogelijke bescherming.

Ontdek de verschillende inboedelverzekeringen bij Inboedelverzekering.nl

Ben je van plan om een inboedelverzekering af te sluiten? Dan zal je in eerste instantie kunnen vaststellen dat de website Inboedelverzekering.nl je een goed beeld geeft van wat de mogelijkheden nu precies zijn waarover je beschikt. We maken voor wat deze verzekering betreft dan ook in de praktijk een onderscheid tussen de twee opties zoals hieronder aangegeven:

 1. De extra uitgebreide inboedelverzekering;
 2. De allrisk inboedelverzekering;

Voor heel veel mensen geldt dat ze ervoor kiezen om de extra uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten. Het betreft hier een verzekering die standaard reeds een niet onaanzienlijk aantal dekkingen bevat. Het gaat hierbij om dekkingen tegen onder meer brand- en waterschade. Is er sprake van schade als gevolg van een inbraak of bijvoorbeeld diefstal? Ook in die situaties zal je kunnen vaststellen dat de extra uitgebreide inboedelverzekering je daar perfect dekking tegen verleent.

Waarom dan kiezen voor de allrisk inboedelverzekering?

Ondanks het feit dat je er uiteraard perfect voor kan kiezen om de gewone, extra uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten via Inboedelverzekering.nl zal je eveneens kunnen vaststellen dat ook de all risk variant wordt aangeboden. Voor deze verzekering geldt dat ze nog net wat uitgebreider is. In vergelijking met de extra uitgebreide inboedelverzekering is het zo dat je er bij deze inboedelverzekering op kan rekenen dat ze ook een dekking biedt tegen schade die door jezelf (uiteraard per ongeluk) is aangebracht. Deze extra dekking zorgt er wel  voor dat je rekening zal moeten houden met een verzekeringspremie die net wat hoger is gelegen in vergelijking met deze waar de extra uitgebreide inboedelverzekering over beschikt.

Factoren die de prijzen van je inboedelverzekering beïnvloeden

Wanneer je een inboedelverzekering gaat afsluiten via Inboedelverzekering.nl zal er je ook heel wat waardevolle informatie worden aangegeven. Voor menig aantal mensen geldt bijvoorbeeld dat ze zich er in de praktijk niet helemaal bewust van zijn welke verschillende zaken nu precies een invloed uitoefenen op de kostprijs van een inboedelverzekering. Dat is begrijpelijk, maar uiteraard wel zeer belangrijk om te weten. Enkele zaken waar je in dit geval rekening mee zal willen houden zijn:

 • De samenstelling van het gezin;
 • Het bedrag waarvoor de inboedel moet worden verzekerd;
 • Het soort dekking waar je graag aanspraak op wil maken;
 • De plaats waar je, je bevindt;
 • Of er sprake is van een goede inbraakbeveiliging of niet;
 • De bouwaard evenals het eigen risico dat van toepassing kan zijn;

Heel wat mensen staan er niet bij stil, maar het is mogelijk om de premie die je moet betalen voor je inboedelverzekering drastisch te verlagen. Dit bijvoorbeeld door het voorzien van een goede beveiliging in je huis. De aanwezigheid van een doorgedreven beveiligingsinstallatie kan er dan ook in de praktijk zomaar voor zorgen dat je een significante besparing kan realiseren op je premie.

Je toekomstige inboedelverzekering vergelijken op Inboedelverzekering.nl

De inboedelverzekering is een werkelijk ongelofelijk belangrijke verzekering. Het afsluiten van de verkeerde verzekering zou er bij een schadegeval dan ook zomaar voor kunnen zorgen dat je zelf nog geconfronteerd zal worden met heel wat (extra) kosten. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Omwille van deze reden is het altijd zeer belangrijk om een goede vergelijking uit te voeren tussen de verschillende inboedelverzekeringen die je kan afsluiten. Het is net hier dat de website Inboedelverzekering.nl je ongetwijfeld bij kan helpen. Door gebruik te maken van deze website zal je meteen kunnen vaststellen dat de weg naar de interessantste verzekering helemaal open zal liggen.

In lijn met bovenstaande ligt het feit dat het voor veel mensen bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk is voor welke waarde ze hun inboedel moeten laten verzekeren. Het resultaat is dat men in de praktijk vaak kiest voor een waarde die eigenlijk veel te laag is gelegen. Dat met alle gevolgen van dien. Ook dit kan je voorkomen door een beroep te doen op de diensten van de website Inboedelverzekering.nl. Wil jij er dus met andere woorden zeker van zijn dat je inboedel op de meest optimale wijze kan worden verzekerd? Dan mag het duidelijk zijn dat je er zeker goed aan doet om gebruik te maken van de mogelijkheden die de website Inboedelverzekering.nl je te bieden heeft.

Drie belangrijke voordelen waar je op kan rekenen bij Inboedelverzekering.nl

Heel wat mensen hebben er ondertussen reeds naar volle tevredenheid voor gekozen om hun nieuwe inboedelverzekering af te sluiten via Inboedelverzekering.nl. Indien jij dit eveneens van plan bent zal je kunnen vaststellen dat er toch best een aantal interessante voordelen zijn waar je aanspraak op kan maken. Het gaat hierbij dan concreet om de volgende:

 1. Je hoeft nooit meer te vrezen onderverzekerd te zijn;
 2. Er wordt een zeer interessante opzeg hulp aangeboden;
 3. Je kan altijd rekenen op een bedenktijd van 14 dagen;

In het bijzonder het eerste voordeel is er één die veel mensen zeer belangrijk vinden… en dat is niet meer dan terecht. Het komt in de praktijk vaak voor dat mensen ondanks het afsluiten van een inboedelverzekering toch geen aanspraak kunnen maken op een passende dekking wanneer er zich bijvoorbeeld een brand of een ander schadegeval voordoet. Dat is het gevolg van het feit dat ze onderverzekerd zijn. Dat is een belangrijk aandachtspunt waar je altijd rekening mee moet houden.

Indien je een inboedelverzekering gaat afsluiten via Inboedelverzekering.nl zal je kunnen vaststellen dat je, je hier nooit zorgen om zal hoeven te maken. Er wordt namelijk in dit geval altijd voor gezorgd dat je op beide oren kan slapen. Je bent altijd gepast verzekerd naargelang de waarde waar je inboedel over beschikt. Zo kom je nooit voor vervelende verrassingen te staan.